: امروز : شنبه ، 04 خرداد 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

 

  

نام آزمایش: Free T4
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Infants (1-23 m   )      : 0.8 - 1.27  
Children ( 2-12 Y )      : 0.74 - 1.28  
Adolescents(13-20 Y ) : 0.75 - 1.27  
Adults                        : 0.89 - 1.76  
واحد: ng/dl   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط