: امروز : یکشنبه ، 10 فروردین 1399 ساعت
اطلاعیه

١٩

اسفند
1398

اطلاعیه

تغييرات برنامه انجام برخی آزمايش‌ها تا پايان سال 98 (سری دوم)

اطلاعیه

١٩

اسفند
1398

اطلاعیه

تغييرات برنامه انجام برخی آزمايش‌ها تا پايان سال 98 (سری سوم)

اطلاعیه

١٥

اسفند
1398

اطلاعیه

تغييرات برنامه انجام برخی آزمايش‌ها تا پايان سال 98

آزمایش جدید

٢٣

بهمن
1398

آزمایش جدید

پانل STD به روش PCR

آزمایش جدید

٢٠

مهر
1398

آزمایش جدید

آزمایش Zinc transporter 8 Ab

اطلاعیه

٠٧

مهر
1398

اطلاعیه

رعایت حجم نمونه‌های سم‌شناسی در مواد مخدر

اطلاعیه

٠٧

مرداد
1398

اطلاعیه

عدم نیاز تاریکی جهت Vitamin B12 و LDL cholestrol

اطلاعیه

٠١

مرداد
1398

اطلاعیه

مدت زمان نگهداری مستدات آزمایشگاه ارجاع دهنده

اطلاعیه

١٣

تیر
1398

اطلاعیه

تصحیح و یکسان سازی نام نمونه های آزمایشگاهی

اطلاعیه

١٢

خرداد
1398

اطلاعیه

تشخیص انواع عفونت‌های قارچی

اطلاعیه

٠٨

اردیبهشت
1398

اطلاعیه

نحوه ارسال نمونه جهت Hb Electrophoresis و HbA1C

اطلاعیه

٢٧

فروردین
1398

اطلاعیه

افزايش زمان جوابدهی آزمايش های PCR

اطلاعیه

٢١

فروردین
1398

اطلاعیه

آزمایش CA72-4

اطلاعیه

٢١

فروردین
1398

اطلاعیه

عدم پذیرش برخی آزمایش‌ها

اطلاعیه

٢٥

بهمن
1397

اطلاعیه

مقدار نمونه مورد نیاز جهت سم‌شناسی

اطلاعیه

٢١

بهمن
1397

اطلاعیه

شرایط ارسال Ca (Ionized)

آزمایش جدید

٢٥

آذر
1397

آزمایش جدید

آزمایش Vitamin C به روش HPLC

اطلاعیه

٣٠

مهر
1397

اطلاعیه

MS , Acylcarnitine profile و Urine organic acid

اطلاعیه

٣٠

مهر
1397

اطلاعیه

سیتولوژی روی مایعات بدن

اطلاعیه

٢٦

شهریور
1397

اطلاعیه

جوابدهی آزمایش های زیر به حالت عادی بازگشت