: امروز : سه شنبه ، 29 خرداد 1403 ساعت
Nobat
1 - فضای عمومی آزمایشگاه :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2 - نظافت آزمایشگاه:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3 - نحوه برخورد کارکنان پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4 - نحوه برخورد کارکنان نمونه‌گیری و عملکرد کارکنان:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5 - زمان انتظار از شروع پذیرش تا اتمام نمونه گیری:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
6 - حضور فرد مسئول پاسخگو به سوالات وارائه مشاوره:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7 - اطلاع رسانی پزشکی از طریق پوسترها ودستورالعمل :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8 - میزان رضایت شما از نتایج آزمایش‌ها:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
9 - زمان جوابدهی و آماده بودن جواب :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
10 - نحوه آشنایی شما با آزمایشگاه :
پزشک معالج
دوستان وآشنایان
نزدیک بودن به محل سکونت
تصادفی