: امروز : پنج شنبه ، 08 آبان 1399 ساعت
 • نمونه‌گیری در منزل
  Image 4
 • ارسال رایگان جواب
  Image 4
 • تجهیزات
  Image 4
 • لوح کیفیت
  Image 4


آخرین اخبار
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)



ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total: IgG/M/A)



ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab IgG,IgM



ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

مقادیر طبیعی آزمایش DHT



ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer(Quantitative)



ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Von Willebrand Factor ( VWF )



ادامه مطلب