: امروز : جمعه ، 29 شهریور 1398 ساعت
 
 
 

خسروشاهیبا سلام و احترام همکار گرامی با توجه به جمع اوری و ارسال نمونه های سیتولوژی منطقه قروه درجزین همدان توسط افراد سود جو به ان ازمایشگاه که مستندات ان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه درجزین و آزمایشگاه آتاطب موجود میباشد خواهشمند است با توجه به دستورالعمل ارجاع نمونه های سیتولوژی و پاتولوژی به شماره د400/27857 مورخه 22/10/1394 معاون درمان وزارت متبوع(به پیوست بخش نامه) (بند سه بخش نامه) با عنایت به فعالیت آزمایشگاه سیتوپاتولوژی اتا طب تشخیص قروه درجزین در منطقه قروه درجزین دستور فرمائید موضوع
آزمایشگاه رازی دزفولسلام میشه کنترل کیفی اسفند97وفروردین98رومیشه بزاریدروسایت تاشنبه احتیاجشون دارم
دادچي | ثبت آگهي رايگانثبت آگهي رايگان تبليغات خود را هدفمند کنيد شک نداشته باشيد که در هر شرايط و در هر زمان تبليغات به نفع شما خواهد بود با دادچي بهتر ديده شويد http://www.dadchy.ir