: امروز : دوشنبه ، 10 آذر 1399 ساعت
آزمایش جدید

١٣

مهر
1399

آزمایش جدید

اندازه گيري داروي Teriflunomide

اطلاعیه

٠٣

شهریور
1399

اطلاعیه

اطلاعیه آزمایش STD به روش PCR

آزمایش جدید

٢٩

مرداد
1399

آزمایش جدید

آزمایش‌های جدید برای تشخیص بیماری آلزایمر

اطلاعیه

٢٩

خرداد
1399

اطلاعیه

اطلاعیه آزمایش‌های مولکولی

اطلاعیه

٠٦

خرداد
1399

اطلاعیه

اطلاعیه نمونه‌ی بافت آزمایش‌های PCR

آزمایش جدید

٠٤

اردیبهشت
1399

آزمایش جدید

اندازه‌گیری آنتی بادی کلاس IgG,IgM بر علیه بیماری کووید-19

اطلاعیه

٠١

اردیبهشت
1399

اطلاعیه

پذیرش نمونه‌های قارچی

اطلاعیه

١٨

فروردین
1399

اطلاعیه

برنامه موقت برخی آزمایش ها تا پایان فروردین 99

اطلاعیه

١٩

اسفند
1398

اطلاعیه

تغييرات برنامه انجام برخی آزمايش‌ها تا پايان سال 98 (سری دوم)

اطلاعیه

١٩

اسفند
1398

اطلاعیه

تغييرات برنامه انجام برخی آزمايش‌ها تا پايان سال 98 (سری سوم)

اطلاعیه

١٥

اسفند
1398

اطلاعیه

تغييرات برنامه انجام برخی آزمايش‌ها تا پايان سال 98

آزمایش جدید

٢٣

بهمن
1398

آزمایش جدید

پانل STD به روش PCR

آزمایش جدید

٢٠

مهر
1398

آزمایش جدید

آزمایش Zinc transporter 8 Ab

اطلاعیه

٠٧

مهر
1398

اطلاعیه

رعایت حجم نمونه‌های سم‌شناسی در مواد مخدر

اطلاعیه

٠٧

مرداد
1398

اطلاعیه

عدم نیاز تاریکی جهت Vitamin B12 و LDL cholestrol

اطلاعیه

٠١

مرداد
1398

اطلاعیه

مدت زمان نگهداری مستدات آزمایشگاه ارجاع دهنده

اطلاعیه

١٣

تیر
1398

اطلاعیه

تصحیح و یکسان سازی نام نمونه های آزمایشگاهی

اطلاعیه

١٢

خرداد
1398

اطلاعیه

تشخیص انواع عفونت‌های قارچی

اطلاعیه

٠٨

اردیبهشت
1398

اطلاعیه

نحوه ارسال نمونه جهت Hb Electrophoresis و HbA1C

اطلاعیه

٢٧

فروردین
1398

اطلاعیه

افزايش زمان جوابدهی آزمايش های PCR