: امروز : یکشنبه ، 03 بهمن 1400 ساعت
آزمایش جدید

٠٢

بهمن
1400

آزمایش جدید

آزمایش‌ جدید 5FU

اطلاعیه

٠٢

بهمن
1400

اطلاعیه

اطلاعیه آزمایش Jak-2

تغییر روش

٠٢

بهمن
1400

تغییر روش

تغییر روش آزمایش‌های CALR , FLT3-ITD

اطلاعیه

٠٢

بهمن
1400

اطلاعیه

اطلاعیه آزمایش TPMT

آزمایش جدید

٠٦

آبان
1400

آزمایش جدید

آزمایش‌های جدید ژنتیک سرطانهای جامد

اطلاعیه

٠٦

مهر
1400

اطلاعیه

ضرورت اعلام حجم نمونه ادرار 24 ساعته

آزمایش جدید

٠١

مهر
1400

آزمایش جدید

آزمایش Bartonella-IgG/IgM

اطلاعیه

٢٠

شهریور
1400

اطلاعیه

اطلاعیه IGRA

اطلاعیه

٠٩

مرداد
1400

اطلاعیه

اطلاعیه نمونه‌های پاتولوژی

آزمایش جدید

٠٥

مرداد
1400

آزمایش جدید

بررسی ایمنی سلولی پس از تزریق واکسن کووید 19

آزمایش جدید

٢٥

خرداد
1400

آزمایش جدید

انجام آزمایش Vitamin B6

اطلاعیه

٠٥

اردیبهشت
1400

اطلاعیه

غربالگری ترایزومی

آزمایش جدید

٢٣

فروردین
1400

آزمایش جدید

آزمایش‌های بررسی ایجاد ایمنی تزریق واکسن

اطلاعیه

٢٣

بهمن
1399

اطلاعیه

نوع نمونه HBV کیفی و کمی

اطلاعیه

٢٠

بهمن
1399

اطلاعیه

مدارک مورد نیاز برای بیماران بخش پاتولوژی

اطلاعیه

٢٠

بهمن
1399

اطلاعیه

ضرورت اعلام حجم نمونه ادرار 24 ساعته

آزمایش جدید

٠٢

بهمن
1399

آزمایش جدید

آزمایش Covid-19 PCR

اطلاعیه

٢٢

دی
1399

اطلاعیه

عدم پذیرش برخی آزمایش‌ها

اطلاعیه

٢٢

دی
1399

اطلاعیه

پنل مولتی دراگ و یا پنل 10 گانه اعتیاد

اطلاعیه

١٢

آذر
1399

اطلاعیه

ویرایش جدید پرسشنامه آزمایش سم‌شناسی