: امروز : پنج شنبه ، 21 آذر 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH (intact)

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش PTH (intact) 

   

نام آزمایش: PTH (intact)
روش: CLIA
 محدوده مرجع: 11-67
واحد: pg/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط