: امروز : جمعه ، 16 خرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

  

نام آزمایش: C3
روش: Imm. Turb
محدوده مرجع: 90-180
واحد: mg/dl   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط