: امروز : جمعه ، 09 خرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Roma index

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Roma index

  

نام آزمایش: Roma index
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Premenopausal women:
=>7.4% High risk of finding epithelial ovarian cancer
< 7.4% Low risk of finding epithelial ovarian cancer
Postmenopausal women:
=> 25.3% High risk of finding epithelial ovarian cancer
< 25.3% Low risk of finding epithelial ovarian cancer
واحد: %

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط