: امروز : دوشنبه ، 03 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

  

نام آزمایش: TPO Ab
روش: ELISA
 محدوده مرجع: <20 Normal
>=20 Elevated
واحد: Au/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط