: امروز : جمعه ، 29 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tacrolimus

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tacrolimus

  

نام آزمایش: Tacrolimus
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Therapeutic range is based on the decision of physican
Toxic  >20
واحد: ng/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط