: امروز : دوشنبه ، 07 بهمن 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

 

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

 

 

نام آزمایش: CCP-Ab
روش: Elisa
 محدوده مرجع: 30>  :  Negative
30=<   : Positive
واحد: U/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط