: امروز : جمعه ، 07 بهمن 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Measles Ab (IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Measles Ab (IgG)

  

نام آزمایش: Measles Ab (IgG)
روش: CLIA
 محدوده مرجع: <160         Negative
160-190   Borderline
>190         Positive
واحد: mIU/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط