: امروز : پنج شنبه ، 10 اسفند 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Measles Ab (IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Measles Ab (IgG)

  

نام آزمایش: Measles Ab (IgG)
روش: CLIA
 محدوده مرجع: <160         Negative
160-190   Borderline
>190         Positive
واحد: mIU/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط