: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعتآدرس : تهران، فرودگاه مهرآباد
تلفن : 66035310-14
فکس : -
وب سایت : -
ایمیل : https://www.iaa.ir
اعتبار : اعتبار کارت

مراجعه کننده محترم:


به اطلاع می‌رساند قوانین و مقررات سازمان‌های بیمه‌گر و تکمیلی، دائماً در حال تغییر می‌باشد لذا می‌بایست قبل از مراجعه از آزمایشگاه سوال فرمائید.


شماره تلفن 66429871 داخلی 143 یا 146