: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
.Lyme-G(WB)
نام روش اندازه گیری
روش وسترن بلات

نام های مشابه
Lym-G(WB