: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Pathergy test
نام روش اندازه گیری
روش خاصي ندارد(تزريق زيرپوستي سرم فيزيولوژي مي باشد)

نام های مشابه
Pathergy test