: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Digoxin
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
تارديژال ، ديژيتاليس ، لانوتوکسين