: امروز : چهارشنبه ، 04 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Digoxin
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
تارديژال ، ديژيتاليس ، لانوتوکسين