: امروز : دوشنبه ، 10 آذر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

آبان
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab IgG,IgM

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab IgG,IgM

  

نام آزمایش: Anti Phospholipid Ab IgG,IgM
روش: ELISA
 محدوده مرجع:  
Negative < 12
Equivocal 12-18
Positive > 18
واحد: U/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط