: امروز : سه شنبه ، 29 خرداد 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٨

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

  

نام آزمایش: HSV Ab 1+2 (IgM)
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

Negative : <0.9

Borderline : 0.9 -1.1

Positive   : >=1.1

واحد: Index   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط