: امروز : شنبه ، 06 آذر 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Centromer Ab(IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Centromer Ab(IgG)

  

نام آزمایش: Anti Centromer Ab(IgG)
روش: Elisa
 محدوده مرجع:

Negative : <20


Positive   :  >=20

واحد: RU/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط