: امروز : جمعه ، 08 مرداد 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

 

  

نام آزمایش: HBcAb (IgM)
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Non reactive   : < 1.0
Reactive         : > 1.0
واحد: Ratio   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط