: امروز : دوشنبه ، 26 مهر 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (Total)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (Total)

 

  

نام آزمایش: HBcAb (Total)
روش: ECLIA
 محدوده مرجع:

Positive

Negative

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط