: امروز : چهارشنبه ، 25 تیر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

  

نام آزمایش: Vitamin B12
روش: ECLIA
 محدوده مرجع: 197-771
واحد: pg/mL

 
   میانگین نظرات : 1 - 1 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط