: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعت
اطلاعیه

٢٦

شهریور
1397

جوابدهی آزمایش های زیر به حالت عادی بازگشت

همکار محترم به آگاهی می رساند، جوابدهی آزمایش های زیر به حالت عادی بازگشت:


Acetylcholine Receptor Ab
SSA
MPO
PR-3
HSV-M
Rub-G-Avidity
Chlamydia G,M
Anti Sm
Centromer Ab
SCL-70
Tetanus G
Diphtheria G
TSH receptor
Paraneoplastic Panel-1
RNP
Pneumonia G,G2
Urine Normetanephrin
Urine Metanephrine
VZV G,M
Mycoplasma G,M
Free Testesterone
DHT

 
   میانگین نظرات : 4 - 5 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط