: امروز : یکشنبه ، 03 بهمن 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

آذر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ASCA (IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ASCA (IgG)

  

نام آزمایش: ASCA (IgG)
روش: Elisa
 محدوده مرجع: Negative      < 20
Positive        >= 20
واحد: U/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط