: امروز : شنبه ، 10 اسفند 1398 ساعت
آزمایش جدید

٢٠

مهر
1398

آزمایش جدید

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

آزمایش Zinc transporter 8 Ab

همکارمحترم به آگاهی می رساند، آزمایش Zinc transporter 8 Ab  جهت تشخیص دیابت نوع 1 در آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور قابل انجام می باشد.

نمونه مورد نیاز: سرم فریز 1 سي سي

جوابدهی: 10 روزه
   میانگین نظرات : 5 - 1 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط