: امروز : دوشنبه ، 07 بهمن 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Copper 24 hrs

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Copper 24 hrs

  

نام آزمایش: Urine Copper 24 hrs
روش: Colorimetric
 محدوده مرجع:
10 - 70
واحد: micg/24H

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط