: امروز : دوشنبه ، 10 آذر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

آبان
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total: IgG/M/A)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (Total: IgG/M/A)

 

 

نام آزمایش: HBcAb (Total: IgG/M/A)
روش: ELISA
 محدوده مرجع: Negative : <0.9
Equivocal : 0.9 - 1.1
Positive : >1.1
واحد: Index

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط