: امروز : پنج شنبه ، 03 خرداد 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ethanol

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ethanol

  

نام آزمایش: Ethanol
روش: Enzymatic
 محدوده مرجع: Serum : 
50-100   flushing,slowing of reflexes,impaired visual acuity.
> 100    Depression of CNS
>400     Fatalities reported 
Urine : Cutoff concentration: <20
واحد: mg/dl

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط