: امروز : سه شنبه ، 29 خرداد 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

  

نام آزمایش: Anti MPO
روش: CLIA
 محدوده مرجع: <10 Negative
10-20 Borderline
>20 Positive
واحد: Au/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط