: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

  

نام آزمایش: VZV-M
روش: ELISA
 محدوده مرجع:

9 >  : Negative

9-11  : Borderline

11 <   :  Positive

واحد: Index

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط