: امروز : یکشنبه ، 28 شهریور 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Russell(DRVVT)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Russell(DRVVT)

  

نام آزمایش: Russell(DRVVT)
روش: Clotting
 محدوده مرجع:  
Direct : 31-47
After Mix : 31-42
واحد: Sec.   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط