: امروز : دوشنبه ، 26 مهر 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triglycerides

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triglycerides

  

نام آزمایش: Triglycerides
روش: photometeric
محدوده مرجع: Normal : Up to 200
Borderline : 200 - 400
Pathologic : > 400
واحد: mg/dl

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط