: امروز : سه شنبه ، 29 خرداد 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

  

نام آزمایش: Progesterone
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

   Males : Up to 0.2

Females

Follicular phase : Up to 0.3
Luteal phase : 1.2 - 15.9
postmenopausal : Up to 0.2
Pregnant females : 
First trimester : 2.8 - 147.3
second trimester : 22.5 - 95.3
Third trimester : 27.9 - 242.5

واحد: ng/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط