: امروز : دوشنبه ، 04 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش APCR-Leiden

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش APCR-Leiden

  

نام آزمایش: APCR-Leiden
روش: Clotting
 محدوده مرجع: > 120
واحد: Sec.

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط