: امروز : یکشنبه ، 03 بهمن 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

آذر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Copper

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Copper

 

نام آزمایش: Blood Copper

روش: Photometric

واحد: µg/dl

 محدوده مرجع:

آقایان

بازه سنی : از 1 روز تا 4 ماه

8.9 - 46

بازه سنی : از 5 ماه تا 6 ماه

25 - 108

بازه سنی : از 7 ماه تا 13 سال

51 - 121

بازه سنی : از 14 سال تا 19 سال

64 - 114

بازه سنی : از 20 سال تا 150 سال

70 - 140

بانوان

بازه سنی : از 1 روز تا 4 ماه

8.9 - 46

بازه سنی : از 5 ماه تا 6 ماه

25 - 108

بازه سنی : از 7 ماه تا 13 سال

51 - 121

بازه سنی : از 14 سال تا 19 سال

70 - 159

بازه سنی : از 20 سال تا 150 سال

76 - 152

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط