: امروز : سه شنبه ، 26 تیر 1403 ساعت
Nobat
دکتر حمیدرضا صادقی پور

دکتر حمیدرضا صادقی پور

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

نام و نام خانوادگی: حميدرضا صادقی پور رودسری

شغل : استاد گروه فيزيولوژی دانشكده پزشكی-  دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتي درمانی تهران

آدرس محل كار: -

تلفن محل كار: -

پست الكترونيك: Sadeghipour@sina.tums.ac.ir


زندگی‌نامه

درجه تحصيلي

رشته تحصيلي يا دوره تخصصي

مؤسسه/دانشكده/دانشگاه

كشور

مدت به سال

سال اخذ مدرك

دكترا

دامپزشكي

دانشگاه تهران

ايران

5/6

25/7/1358

تخصص

فيزيولوژي پزشكي

دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

ايران

5/3

25/12/1365

Postdoctoral fellow

فيزيولوژي

دانشگاه McGill

كانادا

2

9/9/1371

تخصص

بيوشيمي باليني

دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

ايران

5/3

24/7/1373

تاريخ

عنوان

20/10/1366

استاديار دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

3/11/1374

دانشيار دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

27/4/1380

استاد دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

سوابق اجرایی از سال 1358 تاکنون ( مشاهده )

1- 12 کتاب ( تالیف و ترجمه )

2- بیش از 60 مقاله فارسی

3- بیش از 40 مقاله انگلیسی

   میانگین نظرات : 4 - 9 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط