: امروز : دوشنبه ، 07 بهمن 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

  

نام آزمایش: Calprotectin
روش: ELISA
 محدوده مرجع: < 50       Negative
50-120    Borderline : Re-evaluate after 4-6 week
> 120     Positive     : Repeat as clinically indicated
واحد: mg/kg

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط