: امروز : جمعه ، 17 مرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

  

نام آزمایش: Calprotectin
روش: ELISA
 محدوده مرجع: < 50 : Normal
50-200 : Mild organic disease such as inflammation .
>200 : Active organic disease .
واحد: micgr/gr stool

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط