: امروز : دوشنبه ، 20 مرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

  

نام آزمایش: Anti SSA (Ro)
روش: Elisa
 محدوده مرجع: Normal < 12
Equivocal 12-18
Positive > 18
واحد: U/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط