: امروز : جمعه ، 11 فروردین 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

  

نام آزمایش: GH basal
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

Men : 0.05 - 1.23
Women : 0.06 - 6.88

واحد: ng/ml   میانگین نظرات : 4 - 2 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط