: امروز : سه شنبه ، 26 تیر 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

  

نام آزمایش: GH basal
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Children               :  Up to 10 
Male     (Adult )    :  Up to 4.0  
Female (Adult )    :  Up to  18.0
واحد: ng/ml

 

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط