: امروز : دوشنبه ، 26 مهر 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

نام آزمایش:  Free Testesterone

روش:  CLIA

واحد:  pg/mL

 محدوده مرجع:  

آقایان
21-49 years : 4.81 - 22.42
>50 years : 3.49 - 13.54

بانوان
Pre-menopausal : 0.45 - 2.19
Post-menopausal : 0.1 - 2.04   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط