: امروز : دوشنبه ، 04 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

  

نام آزمایش: Vitamin B12
روش: ECLIA
 محدوده مرجع: 197-771
واحد: pg/mL

 
   میانگین نظرات : 1 - 1 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط