: امروز : یکشنبه ، 27 آبان 1397 ساعت
انگل‌شناسی

انگل‌شناسی

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

مسئول علمي بخش :
آقاي كيوان مجيدي  

مسئول پرسنلی بخش :
آقاي كيوان مجيدي   

پرسنل بخش :    
آقایان حبیب ظفرمهرو مازیار هنگامی


انجام  روش‌های معمول و روش‌های خاص آزمایش‌های مربوط به شناسایی انگل‌های دستگاه گوارشی، تنفسی، خونی و ...

تشخیص‌های سرولوژی ومولکولی در دیگر بخش‌ها انجام می‌شود.


تجهیزات بخش :

    میکروسکوپ
    لوپ
    دستگاه آنالیز اسپرم


 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط