: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Scabiasis
نام روش اندازه گیری
Direct smear

نام های مشابه
Scabiasis