: امروز : یکشنبه ، 03 بهمن 1400 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/07/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/07/24 )

تغییر قیمت آزمایش Cell Free DNA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/07/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌های F.XI, F.XII, F.VII, F.V

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/07/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌های F.IX, F.VIII, F.X, F.II

آزمایش جدید ( 1399/07/13 )

اندازه گيري داروي Teriflunomide