: امروز : جمعه ، 16 خرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

مهر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

  

نام آزمایش: Anti TG Ab
روش: CLIA
محدوده مرجع:  Up to 40
واحد: IU/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط