: امروز : پنج شنبه ، 08 آبان 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

مهر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

  

نام آزمایش: C4
روش: Turbidimetric
محدوده مرجع:
10-40
واحد: mg/dl   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط