: امروز : شنبه ، 10 خرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

  

نام آزمایش: C4
روش: Imm. Turb
محدوده مرجع:
10-40
واحد: mg/dl   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط