: امروز : شنبه ، 10 اسفند 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer

  

نام آزمایش: D-dimer
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Up to 442
واحد: ng/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط